Silicones cho tóc

Tradename INCI Name Appearance Packing
BC 2068 Dimethhiconol & TEA-dodecylbenzenesulfonate Lỏng 200kg/drum
BC 96/042 Dimethhiconol & TEA-dodecylbenzenesulfonate Lỏng 200kg/drum
BC 2366 Amodimethicone & Trideceth-12 & Cetrimonium Chloride Lỏng 200kg/drum
BC 2153 Dimethicone Copolyols (PEG-12 Dimethicone) Lỏng 200kg/drum
BC 2440 Cyclopentasiloxane & PEG/PPG-18/18 Dimethicone Lỏng 200kg/drum
Mirasil ADMH-E 236 Propoxytetramethylpiperidinyl

Dimethicone & Trideceth-5 & Trideceth-12

Lỏng 200kg/drum
Mirasil C-DMB Cyclopentasiloxane & Dimethicone Lỏng 200kg/drum
Mirasil D5 Cyclopentasiloxane Lỏng 195kg/drum
Mirasil DM 100 Dimethicone, 100cps Lỏng 200kg/drum
Mirasil DM 60,000 Dimethicone, 60,000cps Lỏng 200kg/drum
Mirasil DM 300,000 Dimethicone, 300,000cps Lỏng 200kg/drum
Mirasil C-DMX 10t Cyclopentasiloxane & Dimethicone Crosspolymer Paste 20kg/drum
Mirasil Serum Cyclopentasiloxane & C15-19 Alkane & Dimethiconol & Diphenyl Dimethicone & Propoxytetramethylpiperidinyl Dimethicone. Lỏng 200kg/drum
Mirasil Bright C15-19 Alkane & Diphenyl Dimethicone Lỏng 20kg/drum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0389.836.526

1
btn-zalo