Hoạt chất làm duỗi và uốn tóc

Tradename INCI Name Appearance Packing
ATG 59% Ammonium Thioglycolate 59% Lỏng 37.5kg/drum
ATG 71% Ammonium Thioglycolate 71% Lỏng 37.5kg/drum
MEA TG 83% Monoethanolamine Thioglycolate 83% Lỏng 37.5kg/drum
TGA 99% cos. Grade Thioglycolic acid 99% Lỏng 40kg/drum
MEA Monoethanolamine Lỏng 210kg/drum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0389.836.526

1
btn-zalo