Chất tạo nền

Tradename INCI Name Appearance Packing
Vegetable Wax Natural Hydrogenated Palm Oil, Theobroma Cocoa Seed Butter, Cetyl Palmitate Hạt 25kg/carton
Light Mineral Oil – 15BP Mineral White Oil Lỏng 195kg/srum
Synthetic Beeswax 144 Synthetic Beeswax Hạt 25kg/carton
Wax Kostene C-34 Polyethylene (Wax # 504P) Hạt 25kg/carton
Castor Wax Hydrogenated Castor Wax ( Wax # 496F) Hạt 25kg/carton
Carnauba 5030 Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax Hạt 25kg/carton
Synthetic Candelilla Synthetic Beeswax, Synthetic Wax (Wax # 148P) Hạt 25kg/carton
Carnauba Wax T3 Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax ( Wax # 104F) Hạt 25kg/carton
Beeswax #122P Synthetic Beeswax Hạt 25kg/carton
Yellow Beeswax NF Natural Beeswax (Wax #423P) Hạt 25kg/carton
Naturalatum 587P Canola Oil, Castor Oil, Polyhydroxystearic Acid, Candelilla Wax, Sunflower Wax & Vitamin E Acetate Hạt 25kg/carton
Rice Bran Wax Oryza Sativa (Rice) Bran Wax (Wax # 224P ) Hạt 25kg/carton
Siliconyl Polyethylene PC 38 Polyethylene, Hydrogenated Polycyclopentadiene, Stearoxy Dimethicone (Wax # 447P ) Hạt 25kg/carton
ASIACOL 1698 Cetyl Alcohol 16 (98%) Hạt 25kg/carton
ASIACOL 1618 Cetyl-Stearyl Alcohol 50/50 Hạt 25kg/carton
Filcoco Coconut Oil Lỏng 190kg/drum

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0389.836.526

1
btn-zalo